TEOSTAME AUTODE KERETÖID JA VÄRVIMIST!
Nõustame Sind ja koostame kahju kalkulatsiooni kindlustusele.

Avatud tööpäevadel 9-18

Firma asukoht:
Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn

Firma rekvisiidid:
Car Painter OÜ
GSM: 555 66 960
FAX: 626 7429
service@carpainter.ee
reg.nr: 11302804
a/a: EE941010220055137015
KMKR nr. EE101294430

 

 

Värvitöökoja kasutuses on värvikamber firmalt Blowtherm, kaasaegsed tööriistad värvitööde ja –ettevalmistuse ning keretööde teostamiseks.
Kasutame kvaliteetseid SIKKENS ja DU POINT autovärve ja värvimaterjale, olenemata auto vanusest ja tehnilisest seisukorrast.
Värvitoonide kokkulangemise kindlustamiseks on kohapeal värvilabor ja kõik maalrid on läbinud selleteemalise koolituse.

Kõik kasutatavad abimaterjalid ja -vahendid on ainult autotööstuses tunnustatud tootjatelt ( 3M, jne.).
Ka kõik kere- ja plekitööd teostame oma autokeskuses.
Plekitööde teostamise lihtsustamiseks on soetatud käärtõstukiga kerevenituspink firmalt TERMOMECCANICA.

Värvitööde hinna arvestuse aluseks on värvitava pinna suurus ( dm² ).
Detailide pindalad määratakse vastavalt autovalmistajate poolt antud mõõtmetele või tunnustatud autoala organisatsioonide (CABAS, AUDATEX) poolt
teostatud mõõtmistele. Mõõtmistulemused on vormistatud paberkandjal ja on kehtiva hinnakirja lahutamatu osa.

Hinnakiri arvestab ettevalmistustöid, välis- ja sisepindade värvimis- ja puhastustöid.
Teiepoolsel soovil väljastame koheselt kehtiva hinnakirja.
Igale kliendile esitatakse tema nõudmisi arvestav hinnapakkumine. Püsiklientidega sõlmitud kokkulepped näevad ette hinnasoodustusi nii
tööle, kui ka varuosadele.