Värvitöökoja kasutuses on värvikamber firmalt Blowtherm, kaasaegsed tööriistad värvitööde ja –ettevalmistuse ning keretööde teostamiseks.
Kasutame kvaliteetseid SIKKENS ja DU POINT autovärve ja värvimaterjale, olenemata auto vanusest ja tehnilisest seisukorrast.
Värvitoonide kokkulangemise kindlustamiseks on kohapeal värvilabor ja kõik maalrid on läbinud selleteemalise koolituse.
Kõik kasutatavad abimaterjalid ja -vahendid on ainult autotööstuses tunnustatud tootjatelt ( 3M, jne.).